Phenom Moultrie ยื่นฟ้อง NWSL

Phenom Moultrie ยื่นฟ้อง NWSL เพื่อสิทธิ์ในการเล่นในลีก Phenom Olivia Moultrie ได้ยื่นฟ้องต่อต้านการผูกขาดกับ National Women’s Soccer League โดยอ้างว่าลีกดังกล่าวขัดขวางไม่ให้เธอเล่นอย่างผิดกฎหมาย ขณะนี้ NWSL ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า 18 ปีเล่นในลีกซึ่งเป็นกฎที่ห้ามมิลทรีอายุ 15 ปี Moultrie กลายเป็นมืออาชีพเมื่ออายุ 13 ปีและลงนามในข้อตกลงการรับรองกับ […]