Phenom Moultrie ยื่นฟ้อง NWSL เพื่อสิทธิ์ในการเล่นในลีก

Phenom Moultrie

Phenom Olivia Moultrie ได้ยื่นฟ้องต่อต้านการผูกขาดกับ National Women’s Soccer League โดยอ้างว่าลีกดังกล่าวขัดขวางไม่ให้เธอเล่นอย่างผิดกฎหมาย

ขณะนี้ NWSL ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า 18 ปีเล่นในลีกซึ่งเป็นกฎที่ห้ามมิลทรีอายุ 15 ปี

Moultrie กลายเป็นมืออาชีพเมื่ออายุ 13 ปีและลงนามในข้อตกลงการรับรองกับ Nike เธอได้รับการฝึกอบรมกับ Portland Thorns มานานกว่าสองปีแล้ว แต่ได้เล่นในการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *